Nuttige links

Starten met een onderneming

1819

De website 1819 is het portaal van het Brussels Hoofdstedelijk gewest dat zich richt tot ondernemers en handelaars die actief zijn in de hoofdstad. U treft hier verschillende ­rubrieken aan, waaronder Bedrijf starten & formaliteiten en Vestiging & verplichtingen (onder Infotheek).
http://www.1819.be – rubrieken Bedrijf starten & formaliteiten en Vestiging & verplichtingen (onder Infotheek)

Agentschap Innoveren & Ondernemen

De website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen richt zich tot elke ondernemer in Vlaanderen. Of u nu een beginnende of een ervaren ondernemer bent, een buitenlandse investeerder, een groot bedrijf of een micro-onderneming, deze organisatie gidst u in alle vertrouwe­lijkheid doorheen het overheidslandschap, informeert en adviseert. Ze gaat bv. samen met u op zoek naar een geschikte vestiging voor uw bedrijf. Bovendien informeert ze u over de wetgeving rond stedenbouw en ruimtelijke ordening en over de vergunningen die u moet aanvragen. In de rubriek Informatie, begeleiding & advies vindt u concrete adviezen voor starters (afdeling Start).
https://www.vlaio.be – rubriek Informatie, begeleiding & advies, Start

Belgische Franchise Federatie

Wenst u een eigen bedrijf op te starten of uw eigen baas te zijn? Wilt u een eigen merk in het leven roepen? De site van de Belgische Franchise Federatie helpt met raad en daad. Hier ontdekt u namelijk de verschillende structuren die de federatie en haar leden op punt gezet hebben. U vindt hier eveneens een geheel van permanente initiatieven die tot doel hebben alle concepten en initiatieven in België – maar ook in de rest van de wereld – te verenigen.

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom

Op deze website leert u wat een merk precies is, wat door de wet gezien wordt als merk en wat niet, hoe u het kunt deponeren, wat de waarde is van een ®-teken, enz. Daarnaast biedt deze site informatie over tekeningen en modellen, hoe u ze moet ­deponeren, hoe het gesteld is met de regelgeving, wat het verschil is tussen een tekening of een model en een octrooi, hoelang een modelleninschrijving geldig is, enz. U kunt er ook online een merk of model registreren en een idee of concept vastleggen via een zgn. i-Depot (rubriek Ideeën). Dat is een wette­lijk bewijsmiddel dat uw idee of creatie voorziet van een datumstempel.

Benelux Patent Platform

Het Benelux Octrooi Platform is een project dat op grote schaal voor de Benelux-landen (België, Nederland en Luxemburg) in de octrooisector geïmplementeerd werd.

Brussels Hoofdstedelijk gewest: ondernemen in Brussel

De website van het Brussels Hoofdstedelijk gewest biedt heel wat nuttige informatie aan voor ondernemers die zich in Brussel willen vestigen. In de afdeling Werken & ondernemen treft u een rubriek Ondernemen in Brussel aan. Daarin vindt u concrete informatie over o.a. U als zelfstandige of handelaar vestigen, Investeren in Brussel, Overheids­opdrachten, enz. Er is ook een Gids van de ondernemer voorzien met alles over het op­­starten van een onderneming.

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

De website van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie, kortweg EUIPO. U kunt hier o.a. online een merk of een model aanvragen.

Business Angels Netwerk Vlaanderen

Platform van het Business Angels Netwerk – gesteund door de Vlaamse gemeenschap – met contactmogelijkheden tussen ondernemers en privé-inves­teerders in risicodragend kapitaal (de zgn. business angels). Ze brengen niet alleen geld in, maar ook hun eigen knowhow, ervaring en contacten. Zowel aan de ondernemers als aan de business angels worden aansluitende diensten aangeboden. Op deze website komt u alles te weten over de werkwijze en de toegevoegde waarde voor de betrokkenen.

CrowdSpring

CrowdSpring ontfermt zich over het grafische aspect – bv. een logo – van een nieuw idee. Via deze internetcommunity kunt u een beroep doen op creatieve mensen overal ter wereld. De binnen­lopende ontwerpen kunt u beoordelen en bijsturen, totdat er een winnaar is. CrowdSpring is Engelstalig, maar voor grafische ontwerpen speelt dat uiteraard geen rol.

Doing Business

Wilt u een filiaal opstarten in het buitenland of denkt u eraan om te gaan exporteren? Waar vindt u concrete info over specifieke landen? De Wereldbank is ’s werelds grootste instituut voor ontwikkelingssamenwerking. In het verleden verzamelde de web­site van deze organisatie heel wat nuttige landeninfo, maar tegenwoordig is die informatie verspreid over verschillende deelsites.
Zo is er de zeer goed gestructureerde deelsite Doing Business. Die informeert over de regelgeving en procedures in verschillende landen. Hier start u uw zoektocht op de homepage via het afrolmenu bij Explore Economy Data: ofwel ver­trekt u van een bepaald land, ofwel kiest u een specifiek topic. Op die manier krijgt u per land concrete informatie over o.a. de procedures bij het opstarten van een lokale firma, bouwaanvragen, de registratie van vastgoed, de aanvraag van elektriciteit, het bekomen van een krediet, belastingen, enz.

E-factuur

Elektronisch factureren is snel, eenvoudig, efficiënt, voordelig en duurzaam. Deze website biedt een antwoord op de vragen inzake e-facturen van ondernemingen, cijferberoepen (zoals boekhouders, accountants, belastingconsulenten, fiscalisten of bedrijfsrevisoren) en consumenten. Informatieve en goed gestructureerde website!

E-Griffie

E-Griffie is een website van de FOD Justitie en helpt bij de online neerlegging van de oprichtingsakte van een rechtspersoon (bv. een bedrijf). Inloggen doet u door middel van uw eID en een kaartlezer.
Om gebruik te kunnen maken van deze tool, moet u o.a. beschikken over een ingescande kopie van de ondertekende oprichtingsakte, een tekstbestand van de statuten en de initiële benoemingen.
Betalen kan met een debet- of kredietkaart. Na de procedure ontvangt u meteen uw onder­nemingsnummer via e-mail, alsook het publicatienummer in het Belgisch Staatsblad.

Enterprise Surveys

Enterprise Surveys is een deelsite van De Wereldbank. Die ver­zamelt gegevens en getuigenissen van 144.000 bedrijven in 142 opkomende markten. Deze informatie moet dienen als benchmark voor het zakelijke en investeringsklimaat in deze economieën. Ze wordt opgesplitst in verschillende categorieën, zoals corruptie, criminaliteit, infrastructuur, innovatie en technologie, wetgeving en belasting, ...
U kunt de gegevens ook filteren per subgroep (bv. per grootte van de bedrijven), maar hier mochten de mogelijkheden naar onze mening wat uitgebreider zijn.

Espacenet

Espacenet is ontwikkeld in samenwerking met het Europees Octrooibureau (EOB). De gegevens van de Belgische octrooien worden geproduceerd door de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE).
Espacenet bevat de Belgische octrooien gepubliceerd ­tussen 1984 en 2 september 2014. Belgische octrooien gepubliceerd sinds 2 september 2014 kunt u raadplegen via het Benelux Patent Platform.

European Patent Office

Website van het European Patent Office. Deze site is uitgegroeid tot een uitgebreide en overzichtelijke informatiebron.

Federale Overheidsdienst Economie, Kmo, Middenstand en Energie: een onderneming oprichten

Op de website van de Federale Overheidsdienst Economie, Kmo, Middenstand en Energie vindt u een aparte rubriek Een onderneming oprichten terug.
Daarin treft u concrete informatie aan over o.a. de mogelijke vennootschapsvormen, het sociaal statuut, formali­teiten, verzekeringen, enz.

Federale Overheidsdienst Economie, Kmo, Middenstand en Energie: intellectuele eigendom

Op de website van de Federale Overheidsdienst Economie, Kmo, Middenstand en Energie vindt u in de rubriek Intellectuele eigendom (onder Thema’s) alles over de bescherming van een uit­vinding, een merk, een tekening, een model of een kweekproduct.
Verder treft u hier naast de regelgeving alle praktische informatie aan zoals tarieven en formulieren.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Op de website van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid vindt u informatie omtrent het starten van een nieuwe zaak. Er wordt dieper ingegaan op algemene start­voorwaarden, administratieve voorwaarden, bijzondere startformaliteiten, verplichtingen voor boekhouding en btw, fiscale verplichtingen, slaagkansen, enz.

Federatie van Belgische Kamers van Koophandel

De Federatie van Belgische Kamers van Koophandel is de koepelorganisatie voor alle kamers van koophandel in België. Daarnaast vertegenwoordigt zij ook de belangen van Belgisch-Luxemburgse kamers van koophandel in het buitenland.

Financieringvanondernemingen.be

Financieringvanondernemingen.be focust op financieringen van (startende) ondernemers. De info is zeer uitgebreid, met o.a. tips voor uw kredietaanvraag, liquiditeits- en onder­nemingsplannen, rekentools voor een kas- of leveranciers­krediet, enz.

Flanders Investment & Trade

Flanders Investment & Trade is een organisatie die ondersteuning biedt aan Vlaamse ­exporteurs en aan bedrijven die willen investeren in Vlaanderen. U heeft een vraag over exporteren? U heeft een probleem in een specifiek land? U wilt informatie over handels­reglementering? Dan kunt u daarvoor terecht bij Flanders Investment & Trade.
De Exportgids is alvast erg volledig en goed gestructureerd. Daarnaast vindt u er een overzicht van Subsidies en financiering, en er is ook een index met Landen en Sectoren.

Gimv

Gimv is een Europese investeringsmaatschappij met een ruime ervaring in private equity en venture capital. Deze organisatie investeert durfkapitaal in veelbelovende hightech­bedrijven in België en in het buitenland. Verder focust de maatschappij op buy-outs en groei­financiering om bedrijven te onder­steunen in hun ontwikkeling en groei. Om specifieke groeimarkten en activa aan te boren, werkt Gimv nauw samen met ervaren partners om fondsen en joint ventures op te zetten.

Google My Business

Zowat iedereen – dus ook uw (potentiële) klant – start zijn zoektocht via Google. Het is dan ook essentieel om hier als bedrijf maximaal aanwezig te zijn. De zoekmachine biedt met Google My Business de mogelijkheid om uw zaak extra in de kijker te zetten. U kunt uw bedrijfsgegevens toevoegen (adres, telefoonnummer, website, categorie, ...) en die worden dan getoond op de Google-zoekpagina én op Google Maps. Zo hebben geïnteresseerden meteen alle informatie bij de hand.
In een persoonlijk dashboard kunt u daarna ook foto’s toevoegen, bv. van uw pand (voor extra herkenbaarheid). Via datzelfde dashboard ziet u eveneens hoe vaak men o.a. uw zaak via Google gevonden heeft, op uw telefoonnummer geklikt heeft en een route­beschrijving opgevraagd heeft. Weet wel dat mensen uw zaak vanaf nu ook kunnen beoordelen en ­recenseren. Die info wordt publiekelijk getoond en kan niet verwijderd worden.

Ik Start Mijn Zaak

Bent u op zoek naar meer info over zelfstandige worden? Deze website, een initiatief van HR-dienstengroep Securex, geeft u een duidelijk overzicht van de mogelijkheden, de verplich­tingen en nuttige tips en tricks om zelfstandige te worden.

Ik Wil Starten

Wie eraan denkt om een bedrijf op te starten, kan maar beter goed geïnformeerd zijn. Ik Wil Starten van Acerta probeert daarbij te helpen met o.a. een handig Stappenplan.

Instituut voor het Familiebedrijf

Deze website belicht familiebedrijven in al hun aspecten. U vindt hier uitleg en informatie over de ­kenmerken, de troeven, de processen en de structuren, de sterktes en de problemen die familie­bedrijven onderscheiden van andere ondernemingen. Deze site wil dan ook een ­trefpunt zijn voor iedereen die betrokken is bij familiebedrijven. U vindt er o.a. praktische info over de familiale opvolging.

Internationale Kamer van Koophandel

Website van de Internationale Kamer van Koophandel.

LogoMyWay

Overweegt u een nieuw logo voor uw zaak of voor een product? Voor een professioneel ontwerp kunt u uiteraard een grafisch designer inschakelen, maar u kunt ook een beroep doen op de internetcommunity. LogoMyWay is alvast een creatieve online marktplaats waar grafici tegen betaling hun diensten aanbieden.

MindTools

Als bedrijfsleider of manager moet u een onderneming runnen en een team aansturen. Op de website MindTools vindt u (onder Explore the Toolkit) allerlei adviezen in de vorm van honderden (weliswaar Engelstalige) bevattelijke en gestructureerde artikels. Die zijn onderverdeeld in verschillende categorieën, zoals Leadership Skills, Team Management, Problem Solving, Project Management, Stress Management, Time Management, ... Klikt u door op een bepaalde categorie, dan krijgt u opnieuw een overzichtelijk menu met allerlei sub­rubrieken te zien. Handig is alvast dat er telkens een inleidende Start Here-rubriek voorzien is.
Sommige artikels zijn helemaal gratis, andere gedeeltelijk.

NameChk

Door op verschillende sociale netwerken zoals Facebook, Instagram en Pinterest eenzelfde gebruikersnaam te kiezen, zorgt u ervoor dat u gemakkelijker gevonden wordt door uw ­klanten. Hiervoor de naam van uw zaak gebruiken is een evidente keuze, maar mogelijk is die al ingenomen door iemand anders. Bent u op zoek naar een alternatief, dan doet u er goed aan om dat eerst te laten analyseren door NameChk: deze webtool checkt voor een honderdtal sites of een gebruikersnaam nog vrij is. Ook voor de naamkeuze van nieuwe producten of projecten kunt u zich laten leiden door de beschikbaarheid op NameChk.

Notaris.be

De website van de Nederlandstalige notarissen biedt een sobere en overzichtelijke lay-out. Er is een aparte afdeling Ondernemen voorzien. Daarin komt het opstarten van een zaak uitgebreid aan bod.
https://www.notaris.be – rubriek Ondernemen

Online Logo Maker

Met een goed logo kunt u de herkenbaarheid van uw zaak of product gevoelig op­drijven. Overweeg om het zelf te creëren met behulp van de webdienst Online Logo Maker. De grafische elementen zijn alvast kleurrijk. U kunt hier ook eigen afbeeldingen uploaden en integreren in uw ontwerp. Deze webdienst is helemaal gratis.

OvernameMarkt

Wie eraan denkt een bedrijf of een handelszaak over te nemen, kijkt het best eens op OvernameMarkt. Op deze online marktplaats worden bedrijfsprofielen gepresenteerd.
Kandidaat-overlaters kunnen hun bedrijfsprofiel hier anoniem publiceren met het oog op een bedrijfsovername. Er is ook een aparte rubriek Bedrijfsvastgoed voorzien, waarin te koop en te huur aangeboden panden verzameld worden.

Overnameweb

Overnameweb is een initiatief waar u kunt zoeken naar over te laten onder­nemingen. U zoekt er een bedrijf op activiteit, locatie, omzet, overnameprijs, ... De bedrijfsvoorstellingen zijn anoniem, maar uitgebreid. Contact opnemen kan recht­streeks via een online formulier en zélf een bedrijf te koop aanbieden kan hier eveneens.

Startlening

De website PMV/Z verzamelt een aantal alternatieve financieringsmogelijkheden voor ­starters en kmo’s. U vindt er info over o.a. de startlening. De site verzamelt ook handige Tips  en Tricks voor beginnende ondernemers.
https://www.pmvz.eu - rubriek Startlening

StartMyBusiness

De federatie van het Belgisch notariaat heeft een aparte website StartMyBusiness. Die helpt starters gratis en online doorheen de eerste stappen bij het oprichten van een vennootschap (voorlopig enkel voor BV’s).
Na het invullen van alle details en het selecteren van een ondernemingsloket, kunt u een notaris kiezen waarmee u wilt samenwerken.
De ingevoerde info en de geüploade documenten (bv. financieel plan, bankattest, ...) worden dan automatisch doorgestuurd naar het gewenste kantoor. Handig is dat u ook meteen een indicatie van de te verwachten kosten krijgt.

The Lean Canvas

Heeft u een nieuw zakelijk idee en wilt u ook investeerders en andere zakenrelaties mee­krijgen? Dan doet u er goed aan om een businessplan op te stellen. De kans is echter groot dat een té omvangrijk dossier niet gelezen wordt. Expert Ash Maurya helpt ondernemers om hun ideeën kernachtig samen te vatten op één pagina. Hij ontwikkelde daartoe The Lean Canvas, dat u gratis kunt gebruiken. U wordt op de website stap voor stap doorheen het hele proces gegidst.

Transparency International

Blijf als ondernemer ver weg van politiek instabiele systemen en markten waar omkoperij schering en inslag is. Transparency International, een organisatie die wereldwijd corruptie tracht te bestrijden, laat u nagaan hoe de situatie in bepaalde regio’s is.

Unizo

Unizo is de grootste Belgische organisatie van zelfstandigen. U kunt op de website terecht voor heel wat relevante informatie voor de starter of de groeiende kmo.

VDV Accountants

De website van deze belastingconsulenten heeft een aparte Fiscale databank, waarin ­nuttige websites voor de startende zelfstandige verzameld zijn. Daarnaast is er een aparte afdeling gewijd aan Starters. Hierin vindt u informatie over vergunningen, formaliteiten, de overname van een handels­zaak, enz.

Verbond van Belgische Ondernemingen

Algemene portaalsites van het Verbond van Belgische Ondernemingen. Vooral de ­rubriek Publicaties is een bezoek waard.

Vlaanderen

Dit is een informatieve website van de Vlaamse overheid, die in de rubriek Economie en ondernemen uitgebreide info verzamelt over het starten van een eigen zaak, vennoot­schappen, vergunningen, kredieten, boekhouding, fiscaliteit, sociale zekerheid, enz.
https://www.vlaanderen.be – rubriek Economie en ondernemen

World Intellectual Property Organisation

Door uw logo (online) te laten registreren, voorkomt u onrechtmatig gebruik. Als u inter­nationaal heel erg actief bent, dan kunt u de bescherming zelfs laten uitbreiden tot meerdere landen. WIPO, de World Intellectual Property Organisation, beheert het inter­nationale register.

Xerius

Deze website is een initiatief van het sociaal verzekeringsfonds Xerius. Hier vindt u concreet en uitgebreid advies bij de start van een eigen onderneming. Ook interessant is de bruto-­netto calculator voor wie overweegt om zelfstandige te worden. Op basis van een bruto-omzet krijgt u (voor een eenmanszaak of een vennootschap) een schatting van uw netto-inkomsten, na aftrek van alle kosten. Hiermee kunt u ook ontdekken hoeveel dagen u moet werken en welk dagtarief u moet aanrekenen om een bepaald inkomen te bekomen. U krijgt hierbij inzicht in de aftrekbare kosten, socialezekerheidsbijdragen en belastingen.